• Telefon


    +47 90 60 90 89

  • E-post


    post@runefjell.no

Visualisering

Visualisering av byggeprosjekter har blitt en viktigere del av tegneprossessen i de senere årene da tegneprogrammene har utviklet seg enormt og kommunene i større grad forlanger perspektivtegninger av prosjektet for lettere å ta avgjørelser om estetiske utforminger er i henholdt til regelverk etc.

I tillegg har det blitt krav til at for eksempel frittliggende enbolig skal ha minimum 300m2 uteoppholdsarealer i terreng som ikke er brattere enn 1:8 og det er ofte en fordel å visualisere dette i tillegg til skravering på utomhusplanen.