• Telefon


    +47 90 60 90 89

  • E-post


    post@runefjell.no

Teknisk tegning

Hva er teknisk tegning?

Teknisk tegning er et begrep som innebærer tegning av prosjektet ditt med; planer, snitt, fasader, situasjonsplan og utomhusplan på kart utgitt av kommunen med hovedmål som yttermål på bygningene og  arealutregninger som kreves til byggemeldingen.

Eksempel på utregning av arealutnyttelsen:

Tomteutnyttelse

I forlengelsen av dette innebærer det å lage arbeidstegninger som består av planer, snitt og fasader som arbeiderne kan bygge etter. Da kreves det ytterligere spesifisering av mål og detaljrikdom samt at tegningene blåses opp i størrelse til 1:50 eller større i detaljtegningene.