• Telefon


    +47 90 60 90 89

  • E-post


    post@runefjell.no

Tegne tilbygg

Når man skal bygge tilbygg eller påbygg (tilbygg betyr utvidelse av grunnflaten og påpygg bygges oppå eksisterende bygning) er det en del faktorer man skal ta hensyn til.

Et tilbygg betyr at man vil utvide arealet av boligen og således tar man av arealet man har tillatelse til å bygge på og uteoppholdsarealet for fritidsaktiviteter og hygge.

Disse faktorene har kommunen som regel begrensninger på som du må sjekke før du går igang med planleggingen. Så kan det være fornuftig å tegne en skisse av prosjektet for å visualisere for deg selv og kanskje be om en forhåndskonferanse hos kommunen.

Som regel må en arkitekt eller teknisk tegner tegne opp eksisterende bygning før det kan påbegynnes tilbyggs/påbyggstegning og gjerne fremstille et 3D bilde av eksisterende situasjon som f.eksempel dette.

Eksisterende situasjon

Så kommer en situasjon der tiltakshaver ønsker et påbygg over garasjen og nytt inngangsparti med svalgang bort til ny garasje. da kan man laget nytt 3D bilde av ny situasjon som følger:

Nå er dette fortsatt skisse så jeg har ikke gjort ferdig alle elementer i denne tegningen og det er heller ikke nødvendig for 1 stadiet av tegningsarbeidet og eventuell forhåndskonferanse