• Telefon


    +47 90 60 90 89

  • E-post


    post@runefjell.no

Priser takst

Priser på Eierskifte/tilstandsrapport etter ny forskrift gjeldende fra Jan 2022 inkl mva

Eneboliger  
Enebolig/fritidsbolig opp til 120m² BRA på 1 flate inkl 2 våtrom (Vaskerom er et våtrom)  14000,-
Enebolig/fritidsbolig opp til 200m² BRA inkl 2 Våtrom (Vaskerom er våtrom) 15000,-
Enebolig/fritidsbolig 200 - 300m² BRA inkl bad og vaskerom  17000,-
Enebolig/fritidsbolig over 300m² BRA inkl bad og vaskerom  21000,-
Rekkehus  
Rekkehusleilighet opp til 100m² BRA inkl 2 våtrom  11000,-
Rekkehusleilighet over 100m² BRA inkl 2 våtrom  13000,-
Leiligheter  
Leilighet på inntil 100m² BRA inkl 2 våtrom  9000,-
Leilighet  100 - 200 m² BRA inkl 2 våtrom  10500,-
Tillegg (gjelder alle boligtyper)  
Tillegg for underetasje/kjeller for hver påbegynte 50 kvm 500,-
Tillegg for flere enn 2 våtrom, pr våtrom  1500,-
Tillegg for krypkjeller for hver påbegynte 50 kvm 1000-