• Telefon


    +47 90 60 90 89

  • E-post


    post@runefjell.no

Tegne garasje

Bygge garasje

Skal du bygge garasje og kanskje du vil bygge den selv på orntlig vis til og med?

Ja, allikevel må du planlegge, tegne og sende inn tegninger til kommunen enten før byggingen som en søknad dersom planene dine avviker fra planer og bestemmelser som gjelder for tomta, eller sende inn melding om utførte tiltak som ikke er søknadspliktig etter bygging.

Du plikter å sjekke at dine planer samsvarer med planer og bestemmelser som gjelder for området tomten din ligger på, slik som;

Avstand til vei, byggebegrensningslinje, gesims og mønehøyde bestemmelser.

Garasje intill 50kvm kan som regel plasseres 1m fra nabogrense, men blir den større kommer det brannkrav inn i bilde med 8m avstand til annen bygning eller brannhemmende konstruksjoner.

Det er her viktig å få med seg at en garasje på 50kvm med litt bratt tak plutselig kan få regnbart bruksareal (BRA) på loftet og da blir garasjen å regne som over 50kvm og det må gjøres tiltak mot brannspredning.

 

PRECUT.

Jeg tegner alltid, som vist på bilde, garasjen i en 3D modell og kan om ønskelig tegne inn alle stolper, sviller og dragere og lage en nøyaktig kappliste og 3d tegninger som viser hvor alt skal monteres.

Ta kontakt så vil sende gratis og uforpliktende en modell som kan sees virtuelt via appen BimX på de fleste medier.

Garasje konstruksjon